Alle berichten van Koos Stienstra

Vooraankondiging Symposium “Op het snijvlak van gezondheid en loopbaan”

Gezondheid en loopbaan zijn nauw met elkaar verbonden. Geestelijke en fysieke fitheid stimuleert de voortgang van een loopbaan. En strubbeling en stagnatie in een loopbaan kan de algehele fitheid negatief beïnvloeden. Aan deze directe samenhang en op welke wijze interventie mogelijk is wijden we dit Symposium.

Sinds 21 jaar begeleiden we werknemers op het snijvlak van gezondheid, zingeving,  leven en loopbaan.  We hebben in deze jaren vele mensen een stap zien maken naar een gezond leven in een passende loopbaan.

Op woensdagmiddag 12 april 2017 willen we hier in een kort maar kernachtig symposium bij stilstaan middels een aantal autoriteiten op juist dit snijvlak van gezondheid en loopbaan.

Diverse prikkelende lezingen en TED-talks worden verzorgd door onder andere:

 • E.G.J.M. Pierik (chirurg Isala Kliniek Zwolle), snijvlak gezondheidszorg, loopbaan en leven
 • A. Evers (onderzoeker Open Universiteit), over loopbaan en burn-out
 • dr. Wilmar Schaufeli (Hoogleraar KU Leuven & Universiteit Utrecht), over relatie werkbevlogenheid en duurzame inzetbaarheid.

Het volledige programma volgt binnenkort op deze site. Dit symposium is georganiseerd voor genodigden. Mocht u geïnteresseerd zijn, er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Kosten 45 euro. Wilt u meer informatie of aanmelden? Stuurt u dan een mail naar info@intraverte-reset.nl

Tevredenheidsonderzoek 2016

Het Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek meet aan de hand van een vragenlijst en als een continu onderzoek de tevredenheid van onze cliënten en opdrachtgevers over geleverde diensten.

Voor 2016 hebben wij gemiddeld van onze cliënten een 8,5 mogen ontvangen. De opdrachtgevers hebben ons beoordeeld met gemiddeld een 7.8. Resultaten waar wij erg trots op zijn.

Workshop: omgaan met spanningen voor de leerkrachten

In een dynamische omgeving als het onderwijs wordt er veel van docenten gevraagd. Sinds 2013 begeleidt Intraverte Reset leerkrachten en docenten bij het hanteren van spanning en druk en bij het maken van belangrijke keuzes zowel werk als privé. In deze workshop geven we praktische handreikingen voor het omgaan met spanningen vanuit een psychologisch-medisch perspectief. Welke negatieve patronen kun je beperken en welke eigen kwaliteiten kun je eenvoudig versterken en mobiliseren?  Meer informatie of aanmelden kan via info@intraverte-reset.nl

Datum, tijdstip, locatie                                                                                                     Dinsdag 21 maart 19.30 – 21.15 KC het Festival, Sportlaan 6 Zwolle Dinsdag 4 april 19.30 – 21.15 Intraverte, Le Chevalierlaan 19 Epe Zaterdag 13 mei 10.00 – 12.00 Inspiratiehuis, Utrechtseweg 310, Arnhem

 

Nieuw Wetenschappelijk Onderzoek

Na onze medewerking te hebben verleend aan het Wetenschappelijk Onderzoek “Professionalisering van leraren voor passend onderwijs” staan wij nu aan de vooravond van een nieuw Wetenschappelijk Onderzoek “Spanningsgerelateerde problematiek/burn-out in relatie tot omgevingsfactoren in de school”. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit & landelijke onderwijsorganisaties.

Kwaliteitskeuring

Op 1 september 2016 vond er namens een aantal zorgverzekeraars een kwaliteitskeuring plaats. Wat een GEWELDIG COMPLIMENT kregen we van de auditcommissie:

‘Intraverte onderscheidt zich door een eigen visie, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Multidisciplinair behandelen is als basis verankerd in de organisatie. Er is een open cultuur waardoor het mogelijk is te blijven innoveren’.

Intraverte-Reset is Aspirantlid Keurmerk “Blik op Werk”

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname. Blik op Werk beheert een Keurmerk en ontwikkelt instrumenten die in de praktijk inzetbaar zijn voor overheden, werkgevers en dienstverleners op het gebied van arbeidsdeelname. Blik op Werk zet zich ervoor in dat alle burgers in Nederland, die kunnen, mogen en willen werken een eerlijk kans krijgen om dat te doen.

Het Aspirant Keurmerkhouderschap is een stap in de richting van ons doel het volledige Keurmerk Blik op Werk. Met dit Keurmerk maakt Intraverte-Reset haar kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid zichtbaar. Een belangrijk onderdeel voor het behalen van het volledig Keurmerk Blik op Werk is de continue meting van de tevredenheid van onze klanten en opdrachtgevers. Ieder traject en opdracht zullen we dan ook afsluiten met een tevredenheidsonderzoek.

UWV en Intraverte-Reset gaan samenwerking aan.

UWV sluit contract met Intraverte-Reset voor UWV cliënten met een Wajong-, WIA-, WAO- of ZW-uitkering met betrekking tot de volgende diensten:

 • Re-integratiediensten inkoopkader 2016-2020
 • Werk fit maken
 • Naar werk
 • Re-integratiediensten ZW-UWV
 • Jobcoaching

Voor meer informatie kijk op onze website.

Loopbaanbegeleiding & re-integratie

 

Reset/@tWork verzorgt:

– Loopbaanbegeleiding

– Re-Integratie en Outplacement

Loopbaanbegeleiding
Gericht op heroriëntatie qua werk, functie of studie.

Bij loopbaanbegeleiding staat het zinvol en effectief richting geven aan je loopbaan centraal. We brengen de wensen en belangen van alle betrokkenen bij elkaar wat leidt tot een tevreden werknemer en én werkgever en een goede onderlinge samenwerking.

Reset/@tWork stimuleert met jou de blijvende ontwikkeling en optimale inzetbaarheid . Hierbij richten wij ons onder andere op het vergroten van het zelfinzicht waardoor het talent en de kwaliteiten zichtbaar worden.

Op een unieke en uitermate doeltreffende wijze maken we in korte tijd inzichtelijk wie je bent, wat je kunt én wat je wilt. Vanaf dat punt kunnen nieuwe mogelijkheden onderzoeken en kun je  keuzes maken om gericht aan de slag te gaan met de stappen die je wilt zetten in je loopbaan. Wanneer de volgende stap in je loopbaan gezocht zal worden, kunnen we je ook daarmee verder begeleiden.

 

 Re-Integratie en Outplacement
Gericht op bedrijven en werknemers die een re-integratie of outplacement willen inzetten.
Een groot onderdeel van een outplacement zijn de coachgesprekken waarin we stil staan bij: loopbaanadvies, keuzes maken, zelfkennis, vacatures vinden, cv opstellen, succesvol sollicitatie gesprekken voeren, etc. Het uitgangspunt van een re-integratie of outplacementtraject bij Reset/@tWork is dat u precies weet wat je wilt én helder voor ogen heeft hoe je daar terecht gaat komen.

Re-integratie 1e en 2e spoor

Ben je langere tijd ziek en kun je (tijdelijk) je eigen werk niet doen? Wij bekijken dan samen met jou hoe je zo goed mogelijk kunt re-integreren. Als eerste brengen we jouw situatie in kaart: In hoeverre kun je werken aan herstel, kan je werk worden aangepast en kun je re-integreren bij de huidige werkgever. Soms is het beter om (tijdelijk of permanent) bij een andere werkgever aan het werk te gaan. Externe re-integratie, detachering of bemiddeling is dan de juiste route. Wij ondersteunen je graag bij dit proces, om je re-integratie zo goed mogelijk te begeleiden en te borgen.

opnieuw de arbeidsmarkt opgaan of terugkeren bij je huidige werkgever na een langere periode van afwezigheid of ziekte vraagt niet zelden om een goede voorbereiding. Wellicht zie je er tegenop om weer aan de slag te gaan en vraag je jezelf af wat voor jou de gewenste rol en functie is en waar jouw mogelijkheden liggen. In een re-integratietraject met reset/@twork krijg je gelegenheid en practische handvatten om je re-integratie zelf vorm te geven.           

Onderwerpen
Afhankelijk van de achtergrond, wensen en ambities benutten we delen uit het programma van loopbaan(her)oriëntatie, sollicitatiebegeleiding.

Bij terugkeer bij de oude/huidige werkgever  
ligt de nadruk op:

 • verwerking van de voorafgaande periode en gebeurtenissen
 • zelfanalyse  – wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik belangrijk, wat geeft mij energie, hoe behoud ik energie
 • koersbepaling  – welk werk, welke functies sluiten aan bij mijn wensen, ambities, competenties en de fase in mijn leven
 • oriëntatie op passend werk binnen de organisatie

Daarnaast kunnen we in overleg aandacht besteden aan:

 • Inzetten van jouw kwaliteiten en het leren herkennen van je eigen valkuilen
 • inzicht en bewustzijn ontwikkelen in de diverse stijlen van communiceren en herkennen van jouw eigen stijl
 • Bewust worden van jouw belemmerende overtuigingen en uitvinden hoe je daar mee om kunt gaan
 • herkennen en hanteren van gezonde en ongezonde stress en druk
 • Het inzetten van assertiviteit en eigen invloed

Wanneer je terugkeert bij je ‘huidige’ werkgever na een ziekte is het van belang om een goed plan van aanpak te maken waarin de balans  tussen belasting en belastbaarheid goed beschreven wordt. In overleg met de werkgever wordt gekeken hoe de re-integratie vorm kan krijgen.

Wanneer je gaat zoeken naar werk buiten je eigen organisatie besteden we  gerichte en praktische aandacht aan:

 • marktverkenning –  welke mogelijkheden zijn er voor jou op de arbeidsmarkt?
 • marktbenadering  – aandacht voor breed en gericht solliciteren, het juist beoordelen van advertenties, het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een curriculum vitae, voeren van een netwerkgesprek, een sollicitatiegesprek  en gebruik maken van sociale media
 • begeleiding bij solliciteren – voorbereiding en nabespreking van gesprekken, onderhandelingen over salaris en secundaire voorwaarden

Duur
Tweewekelijkse coachingssessies bepalen het ritme van de begeleiding. De precieze duur van een traject spreken we aan het begin van het traject af en is afhankelijk van de achtergrond, behoefte en de afspraken die  we hierover met elkaar en met de werkgever maken. Het traject kan in overleg verlengd worden tot en met de proeftijd.